Sharing The Teresaanne Of Your Life. - Tense, Nervous, Teresaanne?

Hägrar

Hägrar är mäktiga fåglar tycker jag. För några år sedan inventerade jag några områden för kommunen där jag bor. Jag fick se fantastiska platser. En speciell händelse som jag kommer ihåg var när jag tog mig fram genom en snårig skog och kom till en nyanlagd viltdamm. Där i dammen fanns det några gamla tallar som hade dött när vattnet hade stigit över rötterna. Det som var fantastiskt var när jag kom ut ur skogen och såg åtta hägrar sitta i tallen. Jag vet inte vem som blev mest överraskad, jag eller hägrarna men synen av dessa stora fåglar i den torra tallen har följt mig. Jag hoppas kunna fånga den synen på bild någon gång.